Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych jest www.sklepslodkapasja.pl która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. www.sklepslodkapasja.pl przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3. www.sklepslodkapasja.pl zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Www.sklepslodkapasja.pl gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

 

1. www.sklepslodkapasja.pl zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym oraz udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. www.sklepsklepslodkapasja.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności sklepu. Każdy z użytkowników sklepu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych informacji od administratora sklepu.

3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na sklepslodkapasja@wp.pl lub info@sklepslodkapasja.pl

 

DANE OSOBOWE

 

1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

 

WARUNKI TECHNICZNE

 

1. www.sklepslodkapasja.pl przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu Słodka Pasja, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania sklepu do potrzeb użytkowników.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

1. www.sklepslodkapasja.pl zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.

2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.

3. Korzystając ze sklepu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres sklepslodkapasja@wp.pl lub info@sklepslodkapasja.pl .